Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Armáda Slovenskej republiky 1995

Záznam diela

Názov
Armáda Slovenskej republiky 1995
Autor
MO SR
Zameranie
AA Politický systém Slovenska
Rok vydania
1995
Kat. č. FSV
AA093
Kód HK
17535/KPOL
ISBN

Dostupné
1/1