Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Civilno-vojenské vzťahy a scenáre ich vývoja v SR

Záznam diela

Názov
Civilno-vojenské vzťahy a scenáre ich vývoja v SR
Autor
Korba, Matúš; Kmec, Vladimír
Zameranie
AA Politický systém Slovenska
Rok vydania
2000
Kat. č. FSV
AA101
Kód HK
ISBN

Dostupné
1/1